Tổng hợp 999+ những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

Cuộc sống luôn có rất nhiều màu sắc vì vậy chắc chắn sẽ có những lúc bạn gặp may mắn và cả những khó khăn. Vì vậy hãy lựa chọn một trong những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh trong bài viết dưới đây. Vietgle.vn xin gửi tới bạn những câu nói ý nghĩa và hay nhất về cuộc sống.

1. Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

Những câu nói tiếng Anh dưới đây không chỉ có ý nghĩa trong cuộc sống mà có thể giúp các bạn cải thiện khả năng tiếng Anh của mình. Hãy bắt đầu với những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh ngắn và ý nghĩa nhé!

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh
 • This too, shall pass – Anonymous (Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.)
 • Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else. (Luôn luôn nhớ rằng bạn hoàn toàn là duy nhất. Cũng giống như mọi người khác)
 • Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. (Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.)
 • Honesty is the first chapter in the book of wisdom. (Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan.)
 • It’s not what you look at that matters, it’s what you see. (Những gì bạn nhìn thấy không phải là bản chất vấn đề, đó chỉ là những gì bạn nhìn thấy.)
 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. (Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.)
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein (Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.)
 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. (Cuộc sống cho bạn rất nhiều lý do để khóc, nên hãy cho lại cuộc đời thấy bạn có hàng ngàn lý do để mỉm cười.)
 • Sadness flies away on the wings of time. (Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.)
 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. (Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt hơn chính là bạn của ngày hôm qua.)
 • Life is a story. Make yours the best seller. (Cuộc đời là một cuốn truyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.)
 • When life changes to be harder, change yourself to be stronger. (Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.)
 • When one door closes, another opens. But we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us. (Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn rất lâu và rất tiếc nuối khi cánh cửa đóng kín mà chúng ta không thấy cái nào đã mở ra cho chúng ta)

2. Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh của người nổi tiếng

Những người thành công và nổi tiếng đều có những câu nói rất ý nghĩa và sâu sắc về cuộc sống. Hãy tìm hiểu những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh của người nổi tiếng – đó là động lực để học tập và làm việc để thành công.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh của người nổi tiếng
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh của người nổi tiếng
 • Life is not fair – get need to it! – Bill Gates (Cuộc sống vốn không công bằng – hãy học cách quen dần với nó!)
 • Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations. – Steve Jobs. (Khi bắt đầu đổi mới, có thể bạn sẽ mắc phải những sai lầm. Khi ấy, tốt nhất là nên thừa nhận thật nhanh chóng và tiếp tục cải thiện những ý tưởng sáng tạo khác của bạn.)
 • The way to get started is to quit talking and begin doing – Walt Disney (Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt tay vào làm.)
 • You should learn from your competitor but never copy. Copy and you die. – Jack Ma (Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.)
 • The very important thing you should have is patience. – Jack Ma (Một thứ rất quan trong bạn nên có đó là sự kiên nhẫn.)
 • The cares of today are seldom those of tomorrow. – William Cowper (Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.)
 • Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties. – Walter Scott (Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm nắm giữ hạnh phúc, và niềm vui của bạn và bạn sẽ tạo nên một đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.)
 • Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. – Dale Carnegie (Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.)
 • You have two ears and one mouth. Follow that ratio. Listen more, talk less (Bạn có 2 cái tai và 1 cái miệng. Cứ vậy đi, nghe nhiều và nói ít thôi.)
 • No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive (Bất luận bạn nghĩ cuộc sống này tươi đẹp hay xấu xa. Thức dậy mỗi ngày và hãy cảm ơn cuộc sống vì đâu đó trên thế giới này, có người phải đấu tranh để tồn tại.)
 • 3 important things: Accept your past without regret, handle your present with confidence, and face your future without fear (Có 3 điều quan trọng: chấp nhận quá khứ không hối tiếc, nắm giữ hiện tại với sự tự tin và đối mặt với tương lai mà không hề sợ hãi.)
 • If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein (Nếu bạn không thể đơn giản hóa một vấn đề, nghĩa là bạn chưa hiểu đủ vấn đề đó.)
 • Those who cannot remember the past are condemned to repeat it – George Santayana (Người không nhớ quá khứ chắc chắn sẽ tái phạm lỗi lầm.)
 • The world won’t care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something Before you feel good about yourself – Bill Gates (Thế giới này không ai quan tâm đến lòng tự tôn của bạn. Mọi người sẽ nhìn bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về chính mình.)

3. Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đáng suy ngẫm

Trong bất kì điều gì cũng sẽ có hai mặt trái, phải. Dưới đây là những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh để các bạn cùng suy ngẫm về những sự việc xảy ra xung quanh ta.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đáng suy ngẫm
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đáng suy ngẫm
 • Where there is a will, there is a way. (Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.)
 • Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration (Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi.)
 • On the way to success, there is no trace of lazy men (trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.)
 • I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. (Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.)
 • A winner never stops trying. (Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.)
 • Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt. (Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử)
 • Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best. (Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.)
 • Set your target and keep trying until you reach it. (Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.)
 • We can’t insure success, but we can deserve it. (Chúng ta không thể đảm bảo rằng mình thành công, nhưng chúng ta xứng đáng được điều đó.)
 • Life and time are the best teachers. Life teaches us to make good use of time and time teaches us the value of life. (Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc sống dạy chúng ta sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta giá trị của cuộc sống.)
 • All we have to decide is what to do with the time that is given us. (Tất cả những gì chúng ta cần quyết định là phải làm gì với thời gian ta có.)
 • Clocks slay time… time is dead as long as it is being clicked off by little wheels; only when the clock stops does time come to life. (Đồng hồ giết thời gian… thời gian còn chết chừng nào nó bị những bánh xe nhỏ bé tíc tắc đi; chỉ khi đồng hồ dừng lại thời gian mới sống.)
 • Time granted does not necessarily coincide with time that can be most fully used. (Thời gian có được không nhất thiết trùng với thời gian có thể tận dụng hoàn toàn.)
 • Time deals gently only with those who take it gently. (Thời gian chỉ dịu dàng với ai dịu dàng với nó.)
 • The clock talked loud. I threw it away, it scared me what it talked. (Đồng hồ nói thật to. Tôi ném nó đi, nó khiến tôi sợ hãi vì điều nó nói.)

Tham khảo: Những câu nói hay trong sách Hiểu Về Trái Tim

4. Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh truyền cảm hứng

Khi gặp thất bại đôi khi bạn sẽ nản lòng và khó có thể bước tiếp. Hãy chọn cho mình một câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh dưới đây. Vietgle.vn đã tổng hợp những câu nói truyền cảm hứng nhất để gửi tới các bạn.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh truyền cảm hứng
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh truyền cảm hứng
 • The best preparation for tomorrow is doing your best today. (Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là hãy làm tốt nhất trong ngày hôm nay)
 • Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’! (Không gì là không thể, bởi bản thân nó đã nói lên ‘I’m possible’ (Tôi có thể).)
 • If you cannot do great things, do small things in a great way. (Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm những việc nhỏ theo cách vĩ đại.)
 • All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. (Tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta có can đảm để theo đuổi chúng.)
 • If opportunity doesn’t knock, build a door. (Nếu cơ hội không tới gõ cửa, hãy xây một cánh cửa.)
 • The secret of success is getting started. (Bí mật của sự thành công là hãy bắt tay vào làm ngay.)
 • Everything you can imagine is real. (Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.
 • Defeat is simply a signal to press onward.)
 • Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước. (Life is a story. Make yours the best seller.)
 • Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow. (Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.)

Tất cả những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất đã được tổng hợp trong bài viết trên. Hy vọng qua những câu nói sẽ giúp bạn cảm nhận cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ!

Gợi ý cho bạn

Tổng hợp 200+ Idioms trong tiếng Anh thông dụng nhất
Tổng hợp 200+ Idioms trong tiếng Anh thông dụng nhất
Idioms trong tiếng Anh được hiểu là những thành ngữ, tục ngữ được sử dụng khá thường xuyên trong giao tiếp. Khi bạn sẽ được đánh giá cao nếu có thể sử dụng thành thạo các idioms trong giao tiếp
Tổng hợp 123+ câu thả thính bằng tiếng Anh
Tổng hợp 123+ câu thả thính bằng tiếng Anh
Hiện nay, giới trẻ sử dụng rất nhiều những cụm từ hoặc những câu thả thính rất độc đáo và thú vị. Để tạo cho mình điểm nổi bật bạn có thể thử sử dụng những câu thả thính bằng

Bình luận

Bình luận