Thu nhập trước thuế là gì? Cách tính cho doanh nghiệp 2024

Trong quá trình hoạt động của mỗi một doanh nghiệp, công ty thì  thu nhập trước thuế là nhân tố được chú trọng. Vậy thu nhập trước thuế là gì? Cách tính lợi nhuận trước thuế cho các doanh nghiệp như thế nào?

Thu nhập trước thuế là gì?

Thu nhập trước thuế (hay lợi nhuận trước thuế) là số liệu cụ thể để đo lường lợi nhuận mà những doanh nghiệp hoặc những nhà đầu tư thực hiện trước thời điểm thanh toán khoản thuế và lãi vay. 

Hay hiểu một cách đơn giản thì thu nhập trước thuế chính là lợi nhuận mà công ty/doanh nghiệp hay nhà đầu tư thu được trước khi nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. 

Những chỉ tiêu để đánh giá thu nhập trước thuế:

  • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh
  • Thu nhập từ hoạt động tài chính
  • Thu nhập từ những hoạt động khác
Thu nhập trước thuế hay còn được gọi là lợi nhuận trước thuế
Thu nhập trước thuế hay còn được gọi là lợi nhuận trước thuế

Cách tính thu nhập trước thuế

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì thu nhập trước thuế gồm tất cả những khoản lợi nhuận thu về từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập tài chính và thu nhập phát sinh khác. 

Theo đó thì thu nhập trước thuế được tính bằng theo công thức:

Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu – Chi phí cố định – Chi phí phát sinh

Thu nhập trước thuế gồm những khoản lợi nhuận thu về từ hoạt động sản xuất kinh doanh
Thu nhập trước thuế gồm những khoản lợi nhuận thu về từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Ý nghĩa của thu nhập trước thuế trong hoạt động kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/công ty thì thu nhập trước thuế là một chỉ số có vai trò quan trọng.

Thông qua những con số thu nhập trước thuế, doanh nghiệp/công ty sẽ có những đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh. 

Theo đó thì con số thu nhập trước thuế sẽ giúp cho những doanh nghiệp/công ty có thể tránh và hạn chế được những phát sinh không đáng có trong quá trình quyết toán thuế hay kêu gọi đầu tư.

Thông qua thu nhập trước thuế thì những chủ doanh nghiệp/công ty có thể rõ ràng những khoản đầu tư về tài chính.

Con số thu nhập trước thuế chính xác sẽ giúp cho việc đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư đạt hiệu quả tốt. 

Giúp cho doanh nghiệp/công ty phân tích hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Để từ đó đề ra các giải pháp hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. 

Thu nhập trước thuế là một chỉ số có vai trò quan trọng
Thu nhập trước thuế là một chỉ số có vai trò quan trọng

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa thu nhập trước thuế và thu nhập sau thuế

Thu nhập trước thuế và thu nhập sau thuế là hai chỉ số được quan tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh/đầu tư. Thế nhưng giữa 2 loại thu nhập lại có sự khác nhau. Cụ thể là:

Giống nhau

Cả thu nhập trước thuế và thu nhập sau thuế đều là những con số thể hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/công ty. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá quá trình sản xuất kinh doanh.

Khác nhau

Khái niệm:

  • Thu nhập trước thuế: Là lợi nhuận mà doanh nghiệp/công ty hay nhà đầu tư thu được trước khi nộp thuế và tiền lãi phải trả
  • Thu nhập sau thuế: Lợi nhuận mà doanh nghiệp/công ty hay nhà đầu tư thu được sau khi đã trừ đi tổng chi phí và thuế phải nộp nhà nước. Lợi nhuận này còn được gọi là lợi nhuận ròng.

Công thức tính:

  • Thu nhập trước thuế = Tổng doanh thu – Chi phí cố định – Chi phí phát sinh
  • Thu nhập sau thuế = Tổng Doanh thu – Tổng Chi phí – Thuế TNDN
Thu nhập trước thuế và thu nhập sau thuế là hai chỉ số được chú ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Thu nhập trước thuế và thu nhập sau thuế là hai chỉ số được chú ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Những thông tin mà bài viết chia sẻ đã giúp các bạn hiểu thu nhập trước thuế là gì cũng như cách tính lợi nhuận trước thuế. Có thể thấy thu nhập trước thuế đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp/công ty. 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Bạn chỉ mất 30 giây để gửi yêu cầu tư vấn. Vietgle.vn sẽ gọi lại để hỗ trợ ngay cho bạn !

1Bước 1: Chọn dịch vụ tư vấn

2Bước 2: Thông tin yêu cầu

2Bước 2: Thông tin yêu cầu

2Bước 2: Thông tin yêu cầu

2Bước 2: Thông tin yêu cầu

2Bước 2: Thông tin yêu cầu

2Bước 2: Thông tin yêu cầu

2Bước 2: Thông tin yêu cầu

3Bước 3: Cung cấp thông tin liên hệ

Gợi ý cho bạn

Bình luận

Bình luận