Recommend là gì? Cấu trúc và cách dùng trong tiếng Anh

Recommend là gì? Nhiều bạn có thắc mắc vậy vì recommend được sử dụng khá phổ biến trong cả bài tập và giao tiếp hằng ngày. Hiểu được điều đó, Vietgle.vn đã tổng hợp cấu trúc và cách dùng của recommend trong tiếng Anh để các bạn cùng tham khảo.

1. Recommend là gì?

Recommend trong tiếng Anh mang  nghĩa là giới thiệu, tiến cử hay khuyến nghị.

Đây là động từ, dạng danh từ của recommend là recommendation (nghĩa là lời giới thiệu, sự tiến cử hay lời khuyến nghị)

Một số từ khác có ý nghĩa tương tự với  recommend như: suggest, advise, introduce…

Recommend là gì?
Recommend là gì?

Ví dụ:

 • Mom recommended that I go to bed early to go to school tomorrow. (Mẹ khuyên tôi nên đi ngủ sớm để ngày mai đi học.)
 • Can you recommend a good cafe to me? (Bạn có thể giới thiệu một quán cà phê tốt cho tôi không?)

Recommend viết tắt là RECOM. Từ viết tắt này thường được sử dụng trong các diễn đàn nhắn tin và trò chuyện, trên các ứng dụng mạng xã hội như Instagram, Snapchat, WhatsApp,…

Ngoài ra, RECOM còn được dùng trong một số thuật ngữ giáo dục, y tế hay thậm chí trong các điều khoản của máy tính.

2. Cấu trúc recommend trong tiếng Anh

Recommend được sử dụng khá phổ biến trong lời nói hàng ngày và các mối quan hệ khác nhau. Dưới đây là những cấu trúc recommend phổ biến:

Cấu trúc 1

S + recommend + somebody/something + to somebody 

Cấu trúc recommend dùng để giới thiệu, tiến cử ai đó hoặc cái gì với người khác.

Ví dụ:

 • Mike recommended me to a very beautiful girlfriend. (Mike đã giới thiệu tôi với một cô bạn gái rất xinh đẹp.)
 • Can you please recommend an English learning book to me? (Bạn có thể vui lòng giới thiệu một cuốn sách học tiếng Anh cho tôi không?)

Cấu trúc 2

S + recommend someone 

Cấu trúc được dùng khi muốn nói về ai đó với lời khen hay ý nghĩa tốt đẹp.

Ví dụ:

 • Who recommended Mike to see a doctor? (Ai đã khuyên Mike phải gặp một bác sĩ?)
 • We can recommend Jame as a trusted team leader. (Chúng tôi có thể giới thiệu Jame làm trưởng nhóm đáng tin cậy.)
Cấu trúc recommend trong tiếng Anh
Cấu trúc recommend trong tiếng Anh

Cấu trúc 3

S + recommend + someone + to do something

Cấu trúc recommend có ý nghĩa khuyên bảo hay đề nghị ai đó mà việc đó có lợi ích cho người được khuyên hoặc người nói cho rằng việc đó là đúng.

Cấu trúc tương đương: S + recommend + (that) + S + V/should V

Ví dụ:

 • My teacher recommend me to study hard. = My teacher recommended that I should study hard. (Giáo viên của tôi khuyên tôi nên học tập chăm chỉ.)
 • Mom recommended me to eat breakfast. = Mom recommended that I should eat breakfast. (Mẹ khuyên tôi nên ăn sáng.)

Cấu trúc 4

S + recommend + somebody/something + for/as + something

Khi muốn tiến cử ai, cái gì vào vị trí mà cảm thấy phù hợp hay xứng đáng, bạn hãy sử dụng cấu trúc recommend này.

Ví dụ:

 • Who recommended Mike for joining this company? (Ai đã giới thiệu Mic để gia nhập công ty này?)
 • Both classes recommended Jame as class leader (Cả hai lớp đều đề cử Jame làm lớp trưởng.)

Cấu trúc 5

S + recommend + something + to someone’s care 

Cấu trúc này mang ý nghĩa gửi gắm cái gì tới sự chăm sóc của ai đó.

Ví dụ:

 • Can I recommend my dog to your care? (Tôi có thể giới thiệu con chó của tôi cho bạn chăm sóc không?)
 • Mike recommended his children to the kindergarten. (Mike gửi con của anh ấy tới sự chăm sóc của trường mầm non.)

Cấu trúc 6

S + recommend + somebody + V-ing 

Giới thiệu cho ai làm việc gì mà người nói cảm thấy thú vị, hay hoặc bổ ích. 

Ví dụ:

 • The teacher recommended me going to library. (Giáo viên khuyên tôi đến thư viện.)
 • I highly recommend you using sunscreen. (Tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng kem chống nắng.)

Lưu ý: Recommend được chia theo thì của câu và phụ thuộc vào chủ ngữ đứng trước nó.

3. Cách sử dụng recommend trong tiếng Anh

Động từ recommend được hiểu là hành động bạn nghĩ ai đó nên làm gì, khuyên họ nên làm như vậy hoặc tiến cử một ai khi bạn cảm thấy họ phù hợp với vị trí đó.

Người đưa ra lời khuyên không nhất thiết phải là một người có kinh nghiệm, chuyên môn cao hay quyền lực  về vấn đề đang nói đến, họ chỉ cảm thấy đó là lời khuyên tốt nhất. 

Recommend được sử dụng khá rộng rãi trong lời nói hàng ngày và các mối quan hệ khác nhau. 

Ví dụ: She recommended that I buy this car (Cô ấy đã khuyên tôi mua chiếc ô tô này.)

4. Phân biệt recommend với advise, suggest, introduce trong tiếng Anh

Advise, suggest và introduce đều là những từ gần nghĩa với recommend. Dưới đây là cách phân biệt những từ này trong tiếng Anh nhé:

Recommend và Introduce

Recommend lại dùng để ai giới thiệu cái gì cho ai. 

Introduce được dùng để diễn tả tình huống khiến cho ai đó biết về nó, khiến cho nó biết về ai đó. 

Ví dụ:

 • Let me introduce you to a new student. (Để tôi giới thiệu với bạn một học sinh mới.)
 • Can you recommend a new friend to me?. (Bạn có thể giới thiệu một người bạn mới cho tôi không?)
Phân biệt recommend với advise, suggest, introduce trong tiếng Anh
Phân biệt recommend với advise, suggest, introduce trong tiếng Anh

Recommend với Advise, Suggest

Với advise, người đưa ra lời khuyên phải là một người có chuyên môn và trình độ cao về vấn đề đang được nói đến hoặc đó là người có quyền hành, vị trí cao. 

Recommend không cần thiết phải là người có trình độ hay chuyên môn cao, đây là suy nghĩ cá nhân mà người đưa ra lời khuyên cho là đúng.

Suggest được sử dụng khi muốn đưa ra một lời đề hay một ý tưởng sẽ thực hiện hoặc có tính khả thi.

Ví dụ:

 • The doctor advised me  not to drink alcohol. (Bác sĩ khuyên tôi nên bỏ rượu)
 • My mother recommended me not to drink alcohol (Mẹ tôi khuyên tôi không nên uống rượu?)
 • Can you suggest how to do this exercise? (Bạn có thể gợi ý cách thực hiện bài tập này không?)

5. Một số cấu trúc đặc biệt với recommend

Highly recommended là rất khuyến khích hoặc có nghĩa được đề xuất cao. Highly recommended được dùng để đưa ra lời khuyên hoặc giới thiệu ai đó vào một vị trí nào đó.

Ví dụ: I highly recommend Son for the senior position. (Tôi muốn đề cử Sơn vào vị trí cao cấp)

Recommend against là gì?

Recommend against là khuyên bảo ai không nên làm gì đó.

Cấu trúc: S + recommend + against + something/doing something.

Recommend someone là gì?

Recommend someone là khi muốn nói tốt về ai đó với một ý nghĩa tốt đẹp.

Ví dụ: I can recommend him as a reliable programmer. (Tôi có thể tiến cử anh ta như là một lập trình viên đáng tin cậy)

Recommend for you là gì?

Recommend for you là để xuất hoặc giới thiệu cho bạn được dịch từ tiếng Anh.

Ví dụ: Who recommended Hoa for admission to this club? (Ai đã giới thiệu Hoa tham gia vào câu lạc bộ này vậy?)

6. Bài tập cấu trúc recommend

Hãy làm để ôn tập kiến thức về cấu trúc và cách sử dụng của recommend trong tiếng Anh qua những bài tập đã được Vietgle.vn tổng hợp dưới đây nhé. Sau khi làm xong, các bạn có thể tham khảo đáp án chi tiết từng bài tập ở phía sau.

Bài tập cấu trúc recommend
Bài tập cấu trúc recommend

Bài tập 1

Điền từ vào chỗ trống thích hợp

 1. He _____ me to work hard.
 2. He ______ that I should study hard.
 3. He ________ your travels company to me.
 4. My father ______ me to take my time.
 5. A friend of mine ______ I shop at B&H Camera in NYC.
 6. Jack’s wife _______ drinking tea.
 7. The lawyer ______ his client not to discuss with anyone.
 8. Mom always ______ washing your hands before eating.
 9. Could I please make a ______ ?
 10. May I ______ a herb with this dish?

Bài tập 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

 1. The lawyer … his client not to discuss the case with others.
 2. Mike … that we leave early to avoid being struck by traffic.
 3. Could I give you a piece of …?
 4. My friend loves to … me in fashion.
 5. I … that you should go to the hospital.
 6. May I … a red wine with this dish? 
 7. Laura … eating out last night.
 8. The teacher … changing the concept in my essay.
 9. The Committee gave their … after reading the complaint.
 10. Could I please make a …?

Bài tập 3

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. recommended / My father / work hard / to / me.

=> ………………………………………………………………………………………..

2.  Kaylee / her boyfriend / to  / will recommend / her parents tomorrow. 

=> ………………………………………………………………………………………..

3. working online / Our director / us / during the epidemic / recommended.

=> ………………………………………………………………………………………..

4. recommend / watch / not / this movie / Our friends

=> ………………………………………………………………………………………..

5. a charity fund / They / for Central Vietnam / raising / recommend. 

=> ………………………………………………………………………………………..

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 1. Advised
 2. Suggested
 3. Introduced
 4. Advised
 5. Recommended
 6. Suggested
 7. Advised
 8. Suggests
 9. Suggestion
 10. Suggest

Đáp án bài tập 2

 1. advised
 2. suggested
 3. advise
 4. advise
 5. recommend
 6. suggest
 7. suggested
 8. recommended
 9. recommendations
 10. suggestion

Đáp án bài tập 3

 1. My father recommended me to work hard.
 2. Kaylee will recommend her boyfriend to her parents tomorrow.
 3. Our director recommended us working online during the epidemic.
 4. Our friends recommend not watch this movie.
 5. They recommend raising a charity fund for central Vietnam.

Trong bài viết Vietgle.vn đã giới thiệu với các bạn kiến thức đầy đủ và chi tiết về động từ Recommend trong tiếng Anh. Hy vọng những kiến thức bổ ích của bài viết sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình học tiếng Anh và làm bài tập.

Gợi ý cho bạn

Tổng hợp cách miêu tả quần áo bằng tiếng Anh
Tổng hợp cách miêu tả quần áo bằng tiếng Anh
Khi bắt đầu học ngoại ngữ bạn không thể bỏ qua trọng điểm từ vựng tiếng Anh về quần áo. Trong bài viết này Vietgle.vn sẽ chia sẻ tổng hợp những từ vựng về chủ đề quần áo và hướng dẫn
Recommend là gì? Cấu trúc và cách dùng trong tiếng Anh
Recommend là gì? Cấu trúc và cách dùng trong tiếng Anh
Recommend là gì? Nhiều bạn có thắc mắc vậy vì recommend được sử dụng khá phổ biến trong cả bài tập và giao tiếp hằng ngày. Hiểu được điều đó, Vietgle.vn đã tổng hợp cấu trúc và cách dùng của
Conjunction là gì? Định nghĩa và cách dùng trong tiếng Anh
Conjunction là gì? Định nghĩa và cách dùng trong tiếng Anh
“Conjunction là gì?” đây chắc chắn là thắc mắc của nhiều bạn mới học tiếng Anh. Conjunction là liên từ trong tiếng Anh – thành phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh mà bạn cần phải nắm vững. Trong

Bình luận

Bình luận