Tổng hợp 100+ câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Trong cuộc sống đôi khi bạn có thể vấp ngã và gặp khó khăn, đây là lúc bạn cần những câu nói để tạo động lực để bước tiếp. Ngoài những câu nói tiếng Việt quen thuộc bạn có thể tìm hiểu thêm những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống.

Bạn có thể vừa học thêm kiến thức về ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh vừa có thể tìm kiếm động lực trong cuộc sống. Hãy cũng Vietgle.vn tìm hiểu những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống trong bài viết dưới đây nhé!

1. Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống được nhiều người yêu thích

Để bắt đầu bài viết chúng ta cùng tìm hiểu những câu nói tiếng Anh được nhiều người yêu thích nhất. Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc, hãy bỏ qua những cảm xúc tiêu cực để cảm nhận cuộc sống một cách tích cực từ đó bạn sẽ cảm thấy yêu đời và sống hạnh phúc hơn.

Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống được nhiều người yêu thích
Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống được nhiều người yêu thích
 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss (Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.)
 • I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe (Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi chút mong manh. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi thấy khó điều khiển bản thân. Nhưng nếu bạn không thể quản lý được tôi những lúc xấu xa nhất đó, thì chắc chắn bạn cũng không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi.)
 • You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey (Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất.)
 • You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West (Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ.)
 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Fros. (Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục.)
 • To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wild. (Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.)
 • Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous (Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.)
 • There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein (Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.)
 • It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.)
 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain (Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.)
 • Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders (Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác.)
 • I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul (Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.)
 • Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso (Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.)
 • Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss (Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản.)
 • Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You! (Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.)
 • I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen (Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.)
 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw (Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.)
 • Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger (Đôi khi con người ta thật đẹp. Họ đẹp không phải ở vẻ ngoài. Không phải ở lời họ nói. Chỉ vì họ là chính họ.)
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein (Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.)
 • Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes (Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.)
 • Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower (Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.)
 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma (Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.)
 • When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern (Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.)
 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini (Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.)

2. Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng trong cuộc sống

Đôi khi bạn sẽ gặp những khó khăn hoặc có thể thất bại trong học tập hoặc công việc. Hãy chọn cho mình một câu nói tiếng Anh hay để tạo động lực cho bản thân nhé!

 Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng trong cuộc sống
Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng trong cuộc sống
 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde (Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.)
 • Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss (Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng)
 • This too, shall pass. —Anonymous (Rồi mọi chuyện sẽ qua.)
 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt (Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.)
 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous (Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.)
 • Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein (Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.)
 • Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis (Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.)
 • Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit (Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.)
 • No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt (Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.)
 • The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein (Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.)
 • You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad (Bạn không thể đi vòng quanh và xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.)
 • There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky (Không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.)
 • Be where your feet are — Anonymous (Hãy sống với hiện tại.)
 • It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky (Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.)
 • 40. The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren (Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.)
 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb (Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.)
 • It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous (Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.)
 • I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou (Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.)
 • Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt (Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.)
 • Life is a story. Make yours the best seller. (Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.)

3. Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống tích cực

Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống tích cực
Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống tích cực
 • A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy. (Để một tiếng cười trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc, cần phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.)
 • An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. (Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.)
 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. (Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.)
 • Be where your feet are. (Hãy sống vui với hiện tại.)
 • Believe you can and you’re halfway there. (Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.)
 • Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. (Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.)
 • Be strong enough to let go, and patient enough to wait for what you deserve. (Đủ mạnh mẽ để cho đi, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi những gì bạn xứng đáng nhận.)
 • Difficult roads often lead to beautiful destinations. (Những con đường khó khăn luôn luôn dẫn đến những đích đến tươi đẹp.)
 • Don’t mix bad words with a bad mood. You’ll have many opportunities to change a mood, but you won’t be able to replace the words you spoke. (Đừng nói những điều tồi tệ khi tâm trạng không tốt. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi, nhưng những điều đã nói ra, không thể rút lại được đâu.)
 • Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. (Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.)
 • Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. (Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất đạo đức, cũng như trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.)
 • Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. (Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.)
 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened. (Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.)
 • I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. (Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có)
 • It does not do to dwell on dreams and forget to live. (Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.)
 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. (Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.)
 • I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. (Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.)
 • If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. (Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.)

Tham khảo: Sách tĩnh tâm giúp cuộc sống của bạn an yên hơn

Trên đây Vietgle.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh. Hy vọng qua đây các bạn sẽ rút ra được những bài học, những kinh nghiệm sống để sống tốt hơn và chọn cho mình một câu nói tâm đắc nhất để làm động lực trong cuộc sống. Chúc các bạn luôn vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống.

Gợi ý cho bạn

Tổng hợp 999+ lời chúc bằng tiếng Anh thông dụng nhất
Tổng hợp 999+ lời chúc bằng tiếng Anh thông dụng nhất
Tại sao bạn không thử tìm hiểu những lời chúc bằng tiếng Anh để gửi đến cho bạn bè trong những dịp đặc biệt để tạo ấn tượng nhỉ? Vietgle.vn đã tổng hợp những lời chúc bằng tiếng Anh hay và đặc sắc nhất.
1001+ STT tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất
1001+ STT tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất
Chắc hẳn có đôi lúc bạn đã đau đầu về suy nghĩ status cho bức ảnh để đăng lên trên mạng xã hội. Bạn muốn status của mình phải thật đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa. Vậy tại sao
Những bài hát tiếng Anh hay nhất mọi thời đại
Những bài hát tiếng Anh hay nhất mọi thời đại
Những bài hát tiếng Anh bất hủ của những thập niên trước với giai điệu du dương và ca từ ý nghĩa sẽ giúp bạn giải trí và học tập thêm nhiều kiến thức tiếng Anh mới.
Tuyển chọn 99+ lời chúc cuối tuần vui vẻ bằng tiếng Anh
Tuyển chọn 99+ lời chúc cuối tuần vui vẻ bằng tiếng Anh
Sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng, chắc hẳn ai cũng mong muốn đến ngày cuối tuần. Để có thể dành thời gian tận hưởng cuộc sống bên những người thân yêu và nạp năng lượng cho cho một tuần kế tiếp.

Bình luận

Bình luận