Cách phát âm đuôi ED, S và ES chuẩn nhất trong tiếng Anh

Cách phát âm trong tiếng Anh rất quan trọng trong giao tiếp. Đặc biệt trong tiếng Anh rất quan trọng cách phát âm đuôi vì nó sẽ giúp người đối diện biết và phân biệt chính xác từ mà chúng ta muốn nói.

Chính vì vậy, trong bài viết này Vietgle.vn sẽ tổng hợp cho các bạn cách phát âm đuôi ED, S và ES chuẩn nhất trong tiếng Anh.

1. Tổng quan về âm đuôi ED trong tiếng Anh

Để có thể chuẩn bị tốt trước khi học cách phát âm đuôi ED các bạn cần nhận biết được âm hữu thanh và âm vô thanh trong tiếng Anh. Chúng ta có 15 phụ âm hữu thanh và 9 phụ âm vô thành. Hãy xem lại cách phát âm các âm hữu thanh và vô thanh để có thể xác định đúng âm tiết và phát âm đúng âm đuôi nhé.

Âm hữu thanh và âm vô thành
Âm hữu thanh và âm vô thành

Âm hữu thanh

Trong tiếng Anh, âm hữu thanh là những âm khi nói được phát âm bởi hơi thở đi từ họng, qua lưỡi, răng rồi đi ra ngoài, làm rung dây thanh quản. Các bạn có thể nhận biết âm hữu thanh bằng cách đặt ngón tay của bạn vào cổ họng và thực hành âm /r/ bạn sẽ cảm nhận rõ hơn về sự rung này.

Các phụ âm hữu thanh trong tiếng Anh: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ và /z/.

Âm vô thanh

Âm vô thanh trong tiếng Anh là những âm nói được bật ra bằng hơi từ miệng chứ không phải từ cổ họng. Vì vậy để nhận biết âm vô thanh chúng ta đặt tay ở cổ họng sẽ không thấy rung mà chỉ là những tiếng động nhẹ như tiếng bật hoặc tiếng gió.

Các phụ âm vô thanh trong tiếng Anh:  /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /∫/, / t∫/, /h/.

2. Cách phát âm đuôi ED trong tiếng Anh

Với những thì ở quá khứ hoặc thì hoàn thành thì động từ theo nguyên tắc sẽ được thêm đuôi ED và chúng ta có thể bắt gặp một số tính từ có đuôi ED. Dưới đây là 3 nguyên tắt phát âm đuôi ED chính xác nhất trong tiếng Anh. Khi xác định phát âm theo nguyên tắc chúng ta sẽ dựa vào phụ âm cuối của từ.

Cách phát âm đuôi ED trong tiếng Anh
Cách phát âm đuôi ED trong tiếng Anh

Quy tắc 1: Đuôi ed phát âm là /id/

Khi động từ kết thúc là /t/ hoặc /d/ thì đuôi ED sẽ được phát âm là /id/

Ví dụ:

 • Needed /ni:did/
 • invited /in’vaitid/
 • wanted /’wɔntid/
 • ended /endid/
 • visited /’vizitid/

Trong một câu có động từ được sử dụng như tính từ thì đuôi ED đều được phát âm là /id/ với bất kì phụ âm kết thúc nào.

Quy tắc 2: Đuôi ed phát âm là /t/

Những động từ có phụ âm cuối là những âm vô thanh /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/, /f/, /p/ thì đuôi ED sẽ được phát âm là /t/

Ví dụ

 • stop /stɑːp/ -> stopped /stɑːpt/
 • cook /kʊk/ -> cooked /kʊkt/
 • dance /dæns/ -> danced /dænst/
 • jump /dʒʌmp/ -> jumped /dʒʌmpt/
 • laugh /læf/ -> laughed /læft/
 • type /taɪp/ -> typed /taɪpt/
 • watch /wɑːtʃ/ -> watched /wɑːtʃt/

Quy tắc 3: Đuôi ed phát âm là /d/

Quy tắc phát âm đuôi ed với những động từ có phát âm kết thúc là những phụ âm hữu thanh còn lại và nguyên âm.

Ví dụ:

 • learn /lɜːrn/ -> learned /lɜːrnd/ 
 • smell /smel/ -> smelled /smeld/ 
 • appear /əˈpɪr/ -> appeared /əˈpɪrd/ 

3. Tổng quan về âm đuôi S, ES trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, động từ có thể thêm đuôi S hay ES trong những trường hợp dưới đây

 • Danh từ ở dạng số nhiều (ví dụ: I have four books)
 • Động từ chia ngôi thứ 3 số ít (ví dụ: Lisa gives me her pen)
 • Sở hữu cách của danh từ (Tom’s friend is coming with him)
 • Dạng rút gọn của “is” hoặc “has” (He’s already had lunch)

4. Cách phát âm đuôi S, ES trong tiếng Anh

Cũng giống như cách phát âm đuôi ED, chúng ta có 3 quy tắc phát âm đuôi S và ES . 3 quy tắc nay đều phụ thuộc vào phát âm của phụ âm cuối là âm vô thanh hay âm hữu thanh. Cùng Vietgle.vn tìm hiểu về cách phát âm đuôi S, ES trong tiếng Anh ở phần tiếp theo.

Cách phát âm đuôi S, ES trong tiếng Anh
Cách phát âm đuôi S, ES trong tiếng Anh

Quy tắc 1: Đuôi s/es phát âm là /s/

Nếu bạn thấy từ có phụ âm cuối được phát âm bằng các phụ âm vô thanh: /ө/, /p/, /k/, /f/, /t/ thì đuôi s/es được phát âm là /s/

TừPhát ÂmDịch nghĩaĐặt câu
Units/ ‘ju:nits /Đơn vị, thành phầnThe book has 12 units.
(Cuốn sách này có 12 bài.)
Stops/ stɔps /Dừng lạiShe stops reading book.
(Cô ấy đã dừng việc đọc sách lại.)
Topics/ˈtɒpɪks/Chủ đềThere are two topics in the
workshop.
(Hội thảo lần này có 2 chủ đề
được nói đến.)
Breathes/ briθs /Thở, thốt ra, tiết lộHe just breathes a secret.
(Anh ấy vừa mới tiết lộ một bí mật.)
Laughes/ lɑ:fs /Cười phá lênHe laughes
(Anh ta cười phá lên.)

Quy tắc 2: Đuôi s/es phát âm là /iz/

Khi từ có phát âm kết thúc bằng các phụ âm hữu thanh: /s/, /ʃ/, /tʃ/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, chúng ta sẽ phát âm đuôi s/es là /iz/

Ví dụ:

TừPhát ÂmDịch nghĩaĐặt câu
Washes/ wɔʃiz /RửaMy sister washes dish in the kitchen.
(Chị gái tôi rửa bát ở trong bếp.)
Watches / wɔtʃiz /Xem She watches the film.
(Cô ấy xem phim.)
Classes/ klɑ:siz / học lớpJohn classes 6A.
( John học lớp 6A.)
Changes/ ˈtʃeɪndʒɪz /Thay đổiHe changes the topic in the presentation.
(Anh ấy thay đổi chủ đề trong buổi

thuyết trình.)

Lưu ý: Với từ house, khi thêm s sẽ được phát âm /houiz/ thay vì /hous/.

Quy tắc 3: Đuôi s/es phát âm là /z/

Trong tiếng Anh, nếu từ có nguyên âm kết thúc là (a, e, i, o, u) và các phụ âm hữu thanh còn lại: /b/, /d/, /g/, /ð/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /v/, /әu/, /ei/,… thì đuôi s/es sẽ được phát âm là /z/

Ví dụ:

TừPhát ÂmDịch nghĩaĐặt câu
PlayspleizChơiHe plays football.
(Anh ấy chơi bóng đá.)
BagsbægzTúi, cặpI have four bags.
(Tôi có 4 cái túi.)
HugshʌgzÔm ấpHe hugs me.
(Anh ấy ôm tôi.)

Lưu ý: Đối với từ có phát âm kết thúc bằng /ө/, cách phát âm /s/ và /z/ đều được chấp nhận.

5. Bài tập về phát âm đuôi ED, S và ES trong tiếng Anh

Bài tập 1

Chọn từ có phát âm S, ES khác với các từ còn lại

 • A. phones B. streets C. books D. makes
 • A. proofs B. regions C. lifts D. rocks
 • A. sports B. plays C. chores D. minds
 • A. nations B. speakers C. languages D. minds
 • A. dates B. bags C. photographs D. speaks
 • A. parents B. brothers C. weekends D. feelings
 • A. works B. shops C. shifts D. plays
 • A. coughs B. sings C. stops D. sleeps
 • A. signs B. profits C. becomes D. survives
 • A. wishes B. practices C. introduces D. leaves
 • A. grasses B. stretches C. comprises D. potatoes
 • A. pens B. books C. phones D. tables
 • A. dips B. deserts C. books D. camels
 • A. mends B. develops C. values D. equals
 • A. repeats B. classmates C. amuses D. attacks

Bài tập 2

Hãy chọn từ có phát âm đuôi ED khác với từ còn lại

 • A. failed B. reached C. absorbed D. solved
 • A. invited B. attended C. celebrated D. displayed
 • A. removed B. washed C. hoped D. missed
 • A. looked B. laughed C. moved D. stepped
 • A. wanted B. parked C. stopped D. watched
 • A. laughed B. passed C. suggested D. placed
 • A. believed B. prepared C. involved D. liked
 • A. lifted B. lasted C. happened D. decided
 • A. collected B. changed C. formed D. viewed
 • A. walked B. entertained C. reached D. looked
 • A. approved B. answered C. passed D. uttered
 • A. doubted B. wedded C. connected D. passed
 • A. managed B. laughed C. captured D. signed
 • A. washed B. exchanged C. experienced D. mixed
 • A. filled B. added C. started D. intended

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 • A
 • B
 • A
 • C
 • B
 • A
 • D
 • B
 • B
 • B
 • D
 • B
 • D
 • B
 • C

Đáp án bài tập 2

 • B
 • D
 • A
 • C
 • A
 • C
 • S
 • C
 • A
 • B
 • C
 • D
 • B
 • B
 • A

Bài viết đã cung cấp cho các bạn đầy đủ và chi tiết cách phát âm đuôi ED, S và ES chính xác nhất trong tiếng Anh. Khi giao tiếp các bạn nên luyện tập để nói một cách tự nhiên chứ đừng quá chú ý tới phát âm đuôi để tránh những lỗi sai về ngữ điệu trong câu. Chúc các bạn học tập thật tốt!

Gợi ý cho bạn

10 quy tắc trọng âm trong tiếng Anh
10 quy tắc trọng âm trong tiếng Anh
Hầu hết người Việt thường không quan trọng cách phát âm chuẩn trọng âm của từ nên nhiều người gặp khó khăn trong việc nghe nói tiếng Anh. Để thay đổi và nâng cao khả năng tiếng Anh của mình
Kiến thức đầy đủ về tính từ trong tiếng Anh
Kiến thức đầy đủ về tính từ trong tiếng Anh
Tính từ là một trong những kiến thức tiếng Anh cơ bản mà bạn cần nắm vững. Trong tiếng Anh tính từ được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho danh từ tạo nên nhiều màu sắc cho câu
Tổng hợp 222+ từ vựng tiếng Anh văn phòng
Tổng hợp 222+ từ vựng tiếng Anh văn phòng
Khi bạn biết từ vựng tiếng Anh văn phòng sẽ là lợi thế khi phỏng vấn xin việc. Vietgle.vn đã tổng hợp cho các bạn đầy đủ và chi tiết từ vựng tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất.

Bình luận

Bình luận