Cách đặt mật khẩu cho file không cần sử dụng phần mềm

Có nhiều cách đặt mật khẩu cho file dữ liệu để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đa số chúng cần sự hỗ trợ từ phần mềm của bên thứ 3. Trong chia sẻ hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho file mà không phải sử dụng bất kì một phần mềm nào.

1/ Cách đặt mật khẩu cho file 

Đầu tiên, bạn cần tạo một thư mục để lưu giữ các file bạn muốn đặt mật khẩu bảo vệ. Bạn tạo thư mục theo cách thông thường và đặt một cái tên theo ý của bạn.

Tạo mới và đặt tên cho thư mục
Tạo mới và đặt tên cho thư mục

Mở thư mục bạn vừa tạo và tạo một Text Document mới: Bạn nhấn chuột phải vào khoảng trống trong thư mục > Chọn New > chọn Text Document.

Tạo Text Document
Tạo Text Document

Tiếp theo, bạn mở file Text Document mới tạo ra, sao chép và dán đoạn mã code bên dưới đây vào.

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private “HTG Locker”

attrib +h +s “HTG Locker”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s “HTG Locker”

ren “HTG Locker” Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Lưu ý: Trong đoạn code bên trên. Bạn hãy thay thế đoạn PASSWORD_GOES_HERE bằng mật khẩu mà bạn muốn đặt cho thư mục. Chọn tiếp Save as type > Chọn All type > Bạn đặt tên file là locker.bat.

Đặt tên file là locker.bat
Đặt tên file là locker.bat
Bạn có thể xoá file Text Document gốc đi
Bạn có thể xoá file Text Document gốc đi

Nhấn đúp chuột vào file locker.bat để mở file > Thư mục mới có tên Private được tạo. Đây chính là thư mục để bạn có thể lưu trữ các file quan trọng.

Thư mục Private được tạo
Thư mục Private được tạo

Sau khi bạn đã chuyển hết các file dữ liệu quan trọng cần bảo mật vào thư mục Private. Hãy nhấn đúp chuột vào tập locker.bat. 

Một hôp thoại mới xuất hiện với nội dung: “Bạn có đồng ý với việc ẩn thư mục này hay không”. Bạn hãy nhập vào chữ “Y” sau đó nhấn Enter.

Nhập Y và nhấn Enter
Nhập Y và nhấn Enter

Ngay sau đó thư mục Private sẽ biến mất.

Thư mục Private đã biến mất
Thư mục Private đã biến mất

Để truy cập vào thư mục Private: Nhấn đúp chuột vào file locker.bat > Nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho thư mục và nhấn Enter. Như vậy, bạn đã có một thư mục với các file quan trọng được bảo vệ bởi lớp mật khẩu mà “chỉ có bạn mới biết là gì”.

Nhập mật khẩu để mở thư mục Private
Nhập mật khẩu để mở thư mục Private

2/ Làm sao để xem lại các file?

Trên cửa sổ Folder Options. Bạn hãy bỏ tích các mục: Show hidden files, folders, and drives và mục Hide protected operating system files.

Bỏ chọn một số mục trong cửa sổ Folder Options
Bỏ chọn một số mục trong cửa sổ Folder Options

Tiếp đó sẽ xuất hiện một cửa sổ cảnh báo.

Cửa sổ cảnh báo
Cửa sổ cảnh báo

Bạn chọn Yes để mở file.

3/ Làm sao nếu quên mật khẩu của file? 

Đã biết cách đặt mật khẩu cho file “ngon lành”, nhưng khi muốn mở file bạn lại quên mật khẩu. Hay có trường hợp các bạn muốn đổi lại mật khẩu file, bạn sẽ làm như sau:

Nhấn đúp chuột vào file locker.bat > Chọn Edit > Thay đổi mật khẩu là được.

Thay đổi mật khẩu
Thay đổi mật khẩu

Trên đây chúng tôi vừa hướng dẫn bạn cách đặt mật khẩu cho file cũng như các thao tác làm việc với file đã đặt mật khẩu. Với cách làm đơn giản trên, bạn sẽ bảo vệ được các file dữ liệu quan trọng khỏi những tò mò của người khác. Cuối cùng, bạn đừng quên chia sẻ bài viết này nếu như thấy hữu ích nhé!

Bình luận

Bình luận