Ngọc Khánh

Bài viết bởi Ngọc Khánh

Cách học từ vựng tiếng Anh theo cụm từ hiệu quả

Cách học từ vựng tiếng Anh theo cụm từ hiệu quả

Khi học tiếng anh bạn có thể học được nhiều từ vựng nhưng khi học xong từ vựng thì ghép các từ vựng lại thì nó lại có nhiều nghĩa khác nhau hoàn toàn. Và để tránh nhầm lẫn nghĩa